FRANCHISE BUSINESS SERVICES

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ FRANCHISE

Με εμπειρία ως σύμβουλοι από το 1990 και με πρωταγωνιστικό, θεσμικό και ηγετικό ρόλο στο franchise από το 1998, έχουμε συμβάλλει καθοριστικά στην δημιουργία των μεγαλύτερων αλυσίδων franchise και υποστηρίζουμε τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα και πλέον καινοτόμα concepts. Συμπληρώστε το Ερωτηματολόγιό μας και θα σας προτείνουμε το franchise που σας ταιριάζει.

Franchise Blog

Εδώ και πολλά χρόνια έχουμε καθιερωθεί ως ο μοναδικός ενιαίος φορέας παροχής υπηρεσιών franchise, διαδραματίζοντας παράλληλα τον ρόλο του franchise trendsetter, και συνεχίζουμε να συνεισφέρουμε καταλυτικά τόσο στην ανάπτυξη των μεγαλύτερων brands στην χώρα μας, όσο και στην εδραίωση του θεσμού.
καινοτομία και επιχειρηματικότητα franchise

Διαθέτοντας εμπειρία άνω των 25 ετών με απόλυτη εξειδίκευση στο franchise, έχοντας συμβάλλει καταλυτικά στη δημιουργία των μεγαλυτέρων αλυσίδων στην Ελλάδα και βιώνοντας τόσο τις παθογένειές του, όσο και τις δυνατότητές του, θεωρούμε ότι οποιαδήποτε αρχική ιδέα μπορεί να βελτιωθεί ή και να αλλάξει ριζικά, να μετεξελιχθεί, να αναπαραχθεί σε νέα καταστήματα και να αποτελέσει τη βάση για μια εξαιρετική αλυσίδα μέσω ενός δομημένου πλάνου ενεργειών.

Η επιχειρηματικότητα στο franchise αφορά σε επιχειρηματίες που κάνουν κάτι καινούργιο, καινοτομούν και δημιουργούν δυνατές αλυσίδες, διαθέτοντας ένα εμπνευσμένο όραμα και έχοντας ηγετικές ικανότητες, κατορθώνουν να μεγαλουργούν και να δημιουργούν εκατοντάδες καταστήματα στην Ελλάδα, αλλά και να κάνουν και τα πρώτα βήματα για την ανάπτυξή τους εκτός συνόρων.

Διαθέτοντας μια συγκεκριμένη μορφή καινοτομίας ένα concept μπορεί να μετεξελιχθεί από μια ιδέα σε μια δυνατή επιχείρηση, αξιοποιώντας τα κύρια πλεονεκτήματα του franchise:

  • Ταχεία ανάπτυξη, με τα κεφάλαια των δικαιοδόχων.

  • Δυνατές αποδόσεις και μειωμένες ανάγκες ελέγχου, με τους δικαιοδόχους σε ρόλο υπεύθυνων καταστημάτων.

Ο Klaus Schwab, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, ορίζει την επιχειρηματικότητα ως τη μηχανή που προωθεί την καινοτομία, τη δημιουργία απασχόλησης και την οικονομική μεγέθυνση. (Audretsch, Bönte & Keilbach, 2008).

Οι αλυσίδες franchise εναρμονίζονται απόλυτα με τον ανωτέρω ορισμό, καθώς αξιοποιώντας την καινοτομία του concept, αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς, δημιουργώντας συνέχεια νέες θέσεις εργασίας και παρουσιάζουν ολοένα και μεγαλύτερα οικονομικά αποτελέσματα.

Τι είναι η επιχειρηματικότητα

Ο πιο γνωστός ορισμός της επιχειρηματικότητας αποδίδεται στον Schumpeter (1934), με τον επιχειρηματία να είναι ένας καινοτόμος ιδιώτης, ο οποίος διεισδύει στις αγορές εφαρμόζοντας νέους συνδυασμούς συντελεστών παραγωγής, όπως δημιουργία νέου προϊόντος ή βελτίωση υφισταμένου, δημιουργία νέων μεθόδων παραγωγής, δημιουργία νέας αγοράς, αξιοποίηση νέων υλικών και τεχνικών κ.ά.

Ωστόσο, παρόλο ότι με την έννοια της επιχειρηματικότητας έχουν ασχοληθεί αρκετοί σύγχρονοι οικονομολόγοι, δεν έχει επιτευχθεί πλήρης συναίνεση για έναν συγκεκριμένο ορισμό και αρκετοί ερευνητές επιχειρηματολογούν υπέρ της άποψης πως η επιχειρηματικότητα είναι ακόμη ένα πεδίο το οποίο δεν έχει ξεκάθαρα όρια και στερείται εννοιολογικού υπόβαθρου.

Γενικά, ο επιχειρηματίας είναι το άτομο που δημιουργεί, οργανώνει, διαχειρίζεται, αναπτύσσει, αλλά και αναλαμβάνει τους κινδύνους μιας οικονομικής μονάδας.

Τύποι επιχειρηματικότητας

Κατά τον Bill Aulet (2013), υπάρχουν δύο τύποι επιχειρηματικότητας:

Επιχειρηματικότητα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Επιχειρήσεις που καλύπτουν κυρίως τις τοπικές αγορές (π.χ. οικογενειακές επιχειρήσεις, αυτόνομα καταστήματα, μικρές αλυσίδες), οι οποίες αναπτύσσονται με χαμηλούς ρυθμούς και χαρακτηρίζονται από πλαφόν ανάπτυξης, και με την καινοτομία να μην είναι για αυτές απαραίτητη.

Επιχειρηματικότητα που βασίζεται στην καινοτομία (Innovation Driven Entrepreneurship).

Οι επιχειρήσεις αυτές εξυπηρετούν μεγαλύτερες αγορές, ακόμα και εκτός συνόρων της ιδρυτικής τους χώρας, και βασίζονται πάντα σε κάποια μορφή καινοτομίας. Επικεντρώνονται στην ανάπτυξη ακόμη και με πιθανό κόστος της απώλειας ελέγχου. Συνήθως, συγκεντρώνουν Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Venture Capital Funds) και στην περίπτωση του franchise, βασίζονται για την ανάπτυξή τους στα κεφάλαια των δικαιοδόχων (franchisees). Ένα κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι εάν είναι επιτυχημένες, παρουσιάζουν εκθετική ανάπτυξη.

Τι είναι η καινοτομία;

Η Καινοτομία ορίζεται ως «η εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης με σκοπό την παραγωγή ή/και παροχή νέων ή ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή/και υπηρεσιών που βρίσκουν άμεσης παραγωγικής, χρηστικής ή/και εμπορικής εφαρμογής». Εναλλακτικά μπορεί να ορισθεί ότι η καινοτομία συνίσταται στην παραγωγή, την αφομοίωση και την εκμετάλλευση με επιτυχία των νέων επιτευγμάτων ή ιδεών στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα.

Ο Bill Aulet ορίζει την καινοτομία ως «γινόμενο» της Εφεύρεσης και της Εμπορευματοποίησης.

Καινοτομία = Εφεύρεση Χ Εμπορευματοποίηση

Αναφέρει ότι οι επιχειρηματίες δεν είναι εφευρέτες, αλλά έχουν την ικανότητα να εμπορευματοποιούν τις εφευρέσεις τρίτων.

Η εφεύρεση είναι ένα σημαντικό συστατικό, αλλά χωρίς την εμπορευματοποίηση της, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως καινοτομία.